Årsrapporter for finansår 2019

 

Vælg finansår:   

Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere oversigten efter ministeransvarsområdenummer/-navn eller virksomhedsnummer/-navn.

Klik på et virksomhedsnummer/-navn for at vise virksomhedens årsrapport.

Ministeransvarsområde Virksomhed
Nummer Navn Nummer Navn
05Statsministeriet 10103940Statsministeriet, Departementet
05Statsministeriet 11861563Rigsombudsmanden i Grønland
05Statsministeriet 11861628Rigsombudsmanden på Færøerne
06Udenrigsministeriet 43271911Udenrigsministeriet
07Finansministeriet 10108330Finansministeriet, Departementet
07Finansministeriet 10213231Moderniseringsstyrelsen
07Finansministeriet 11835228Kompetencesekretariatet
07Finansministeriet 31786401Statens It
07Finansministeriet 33391005Statens Administration
07Finansministeriet 34051178Digitaliseringsstyrelsen
07Finansministeriet 90196359Det Økonomiske Råd
08Erhvervsministeriet 10092485Erhvervsministeriet
08Erhvervsministeriet 10150817Erhvervsstyrelsen
08Erhvervsministeriet 10294819Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
08Erhvervsministeriet 10598184Finanstilsynet
08Erhvervsministeriet 17039415Patent- og Varemærkestyrelsen
08Erhvervsministeriet 27403123Sikkerhedsstyrelsen
08Erhvervsministeriet 29831610Søfartsstyrelsen
08Erhvervsministeriet 37795526Nævnenes Hus
09Skatteministeriet 10242894Skatteankestyrelsen
09Skatteministeriet 34730415Spillemyndigheden
09Skatteministeriet 34730466Skatteministeriet, Departementet
09Skatteministeriet 39883481Administrations- og Servicestyrelsen
09Skatteministeriet 39883511Gældsstyrelsen
09Skatteministeriet 39883643Motorstyrelsen
09Skatteministeriet 39883686Skattestyrelsen
09Skatteministeriet 39883740Toldstyrelsen
09Skatteministeriet 39883783Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
09Skatteministeriet 39883791Vurderingsstyrelsen
11Justitsministeriet 11570119Civilstyrelsen
11Justitsministeriet 11883729Datatilsynet
11Justitsministeriet 17143611Politi og Anklagemyndighed
11Justitsministeriet 21659509Domstolsstyrelsen
11Justitsministeriet 22507915Justitsministeriet, Departementet
11Justitsministeriet 34050759Politiklagemyndigheden
11Justitsministeriet 35476431Tilsyn med efterretningstjenesterne
11Justitsministeriet 53383211Kriminalforsorgen
12Forsvarsministeriet 16287180Forsvarskommandoen
12Forsvarsministeriet 25775635Forsvarsministeriet, Departementet
12Forsvarsministeriet 52990319Beredskabsstyrelsen
14Udlændinge- og Integrationsministeriet 36977191Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM)
14Udlændinge- og Integrationsministeriet 77940413Udlændingestyrelsen
15Social- og Indenrigsministeriet 10074002Ankestyrelsen
15Social- og Indenrigsministeriet 17150413Danmarks Statistik
15Social- og Indenrigsministeriet 23155117VIVE
15Social- og Indenrigsministeriet 25966376Børnerådet
15Social- og Indenrigsministeriet 26144698Socialstyrelsen
15Social- og Indenrigsministeriet 27989063Frivilligrådet
15Social- og Indenrigsministeriet 29136815CPR-administrationen
15Social- og Indenrigsministeriet 29445710Familieretshuset
15Social- og Indenrigsministeriet 30343948Kofoeds Skole
15Social- og Indenrigsministeriet 33257961Det Centrale Handicapråd
15Social- og Indenrigsministeriet 33962452Social- og Indenrigsministeriet
15Social- og Indenrigsministeriet 34734577Rådet for Socialt Udsatte
16Sundheds- og Ældreministeriet 11806619Det Etiske Råd
16Sundheds- og Ældreministeriet 12070918Sundhedsstyrelsen
16Sundheds- og Ældreministeriet 12188668Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Departementet
16Sundheds- og Ældreministeriet 33257872Sundhedsdatastyrelsen
16Sundheds- og Ældreministeriet 37052485Lægemiddelstyrelsen
16Sundheds- og Ældreministeriet 37105562Styrelsen for Patientsikkerhed
16Sundheds- og Ældreministeriet 39850885Styrelsen for Patientklager
16Sundheds- og Ældreministeriet 39851490Nationalt Genom Center
16Sundheds- og Ældreministeriet 46837428Statens Serum Institut
17Beskæftigelsesministeriet 10172748Beskæftigelsesministeriet, Departementet
17Beskæftigelsesministeriet 15413700Det Nationale Forskningscenter f. Arb. miljø
17Beskæftigelsesministeriet 21481815Arbejdstilsynet
17Beskæftigelsesministeriet 55568510Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 16805408Uddannelses- og Forskningsministeriets, Departementet
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 18550342STUDENTERRÅDGIVNINGEN ADMINISTRATIONEN
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 18975734Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 19918440Styrelsen for Forskning og Uddannelse
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 26144744Dansk Dekommissionering
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 27120717Arkitektskolen i Århus
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 30603907Danmarks Akkrediteringsinstitution
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 34042012Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 39440636Studievalg Danmark
20Børne- og Undervisningsministeriet 11869513Danmarks Evalueringsinstitut
20Børne- og Undervisningsministeriet 13223459UNI-C - Styrelsen for IT og Læring
20Børne- og Undervisningsministeriet 20453044Børne- og Undervisningsministeriet, Departementet
20Børne- og Undervisningsministeriet 26556805Dansk Center for Undervisningsmiljø
20Børne- og Undervisningsministeriet 29634750Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
20Børne- og Undervisningsministeriet 57507314Sorø Akademis Skole
21Kulturministeriet 10632935Rytmisk Musikkonservatorium
21Kulturministeriet 10842255Det Kongelige Teater og Kapel
21Kulturministeriet 11887252Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
21Kulturministeriet 11887260Statens Værksteder for Kunst
21Kulturministeriet 11887317Kunstakademiets Billedkunstskoler
21Kulturministeriet 16967793Den Danske Filmskole
21Kulturministeriet 28988842Det Kgl. Bibliotek
21Kulturministeriet 32469647Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
21Kulturministeriet 32471811Det Jyske Musikkonservatorium
21Kulturministeriet 34072191Slots- og Kulturstyrelsen
21Kulturministeriet 51531817Den Danske Scenekunstskole
21Kulturministeriet 56858318Det Danske Filminstitut
21Kulturministeriet 59151517Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
21Kulturministeriet 59190628Dansk Sprognævn
21Kulturministeriet 60208212Rigsarkivet
21Kulturministeriet 63310417Statens Museum for Kunst
21Kulturministeriet 67117514Ordrupgaard
21Kulturministeriet 67855019Kulturministeriet, Departementet
22Kirkeministeriet 59743228Kirkeministeriet, Departementet
24Miljø- og Fødevareministeriet 12854358Miljøministeriet, Departementet
24Miljø- og Fødevareministeriet 20814616Landbrugsstyrelsen
24Miljø- og Fødevareministeriet 25798376Miljøstyrelsen
24Miljø- og Fødevareministeriet 29776938Danmarks Miljøportal - Digital miljøforvaltning
24Miljø- og Fødevareministeriet 33157274Naturstyrelsen
24Miljø- og Fødevareministeriet 39097176Fiskeristyrelsen
24Miljø- og Fødevareministeriet 62534516Fødevarestyrelsen
28Transport- og Boligministeriet 12758928Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland
28Transport- og Boligministeriet 18632276Banedanmark
28Transport- og Boligministeriet 25775910Havarikommissionen for civil luftfart
28Transport- og Boligministeriet 26145171Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne
28Transport- og Boligministeriet 27186386Trafikstyrelsen
28Transport- og Boligministeriet 35634398Havarikommissionen for Vejtrafik
28Transport- og Boligministeriet 43265717Transport- og Boligministeriet, Departementet
28Transport- og Boligministeriet 58182516Bygningsstyrelsen
28Transport- og Boligministeriet 60729018Vejdirektoratet
29Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 18159104Danmarks Meteorologiske Institut
29Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 31083869Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Dep.
29Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 33750250Sekretariatet for Energitilsynet
29Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 36441097Klimarådet
29Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 37284114Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
29Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 55145016De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
29Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 59778714Energistyrelsen
29Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 62965916Geodatastyrelsen