Liste over fejlnr./-tekst vedr. posteringsindlæsning i SKS incl. fejlbehandling

Fejlnr.

Fejltekst

Årsag til fejl

Afvisning

I SKS

Status i ØDUP

Fejlbehandling

VP001

Bogføringskreds xxxxx er ikke omfattet af ØDUP-partneraftale xxxxx

Den bogf.kreds der er indeholdt i filen er ikke tilknyttet en partneraftale i ØDUP

Hele

leverancen

Afvist

Hvis det er en bogf.kreds, der skal aflevere til SKS, skal Økonomistyrelsens Support kontaktes med henblik på at få tilknyttet bogf.kredsen i en partneraftale.

VP002

Ukendt kontoplanversion xx

NS kører med en forkert kontoplanversion.
Kontoplanversion skal pt. være =2

Hele

leverancen

Afvist

Kontakt Økonomistyrelsens Support.

VP003

Antal posteringer stemmer ikke med XML-dokumentets kontrolsektion

XML-dokumentet antal af posteringer stemmer ikke med det antal der reelt er fremsendt

Hele

leverancen

Afvist

ØSC skal undersøge om der er manipuleret med filen
Hvis dette er tilfældet skal de sørge for at bogføringskredsnr. fremgår af XML-dokumentet og filen fremsendes igen
Hvis dette ikke er tilfældet sendes den fejlende fil til Økonomistyrelsens Support

VP004

Debetsummen stemmer ikke med XML-dokumentets kontrolsektion

XML-dokumentets debetsum stemmer ikke med summen af de debetbeløb der reelt er fremsendt

Hele

leverancen

Afvist

ØSC skal undersøge om der er manipuleret med filen
Hvis dette er tilfældet skal de sørge for at bogføringskredsnr. fremgår af XML-dokumentet og filen fremsendes igen
Hvis dette ikke er tilfældet sendes den fejlende fil til Økonomistyrelsens Support

VP005

Kreditsummen stemmer ikke med XML-dokumentets kontrolsektion

XML-dokumentets kreditsum stemmer ikke med summen af de kreditbeløb der reelt er fremsendt

Hele

leverancen

Afvist

ØSC skal undersøge om der er manipuleret med filen
Hvis dette er tilfældet skal de sørge for at bogføringskredsnr. fremgår af XML-dokumentet og filen fremsendes igen
Hvis dette ikke er tilfældet sendes den fejlende fil til Økonomistyrelsens Support

VP006

Debetsummen stemmer ikke med kreditsummen

Bogføringskredsens debet- og kreditsum stemmer ikke med hinanden

Hele

leverancen

Afvist

Der dannes en ny fil fra NS.
Denne fremsendes til SKS.

VP101

Ingen regnskabsperiode fundet for bogføringsdato xxxxxx

Bogf.dato er ikke fundet under nogen regnskabsperiode

Hele bilaget

Afvist

Bogføringsdatoen rettes og filen genfremsendes.

VP102

Ingen åbne regnskabsperioder for bogføringsdato xxxxxx

Der er ingen åbne regnskabsperioder som er omfattet af  bogf.datoen

Hele bilaget

Afvist

Bogføringsdatoen rettes og filen genfremsendes.

VP103

Periode for bogføringsdato xxxxxx lukket, periode xxxxxx anvendt                                        

Regnskabsperiode er lukket.
Filen bliver betinget opdateret i SKS i nuværende regnskabsperiode

 

Betinget

OK. Der skal ikke gøres yderligere.

VP104

Delregnskab xxxxx er ikke validt for regnskabsperiode xxxxxx

Delregnskabet er ikke åbent
Hele leverencen er afvist

Hele

leverancen

Afvist

Der tages kontakt til Økonomistyrelsens Support.

VP105

Fejl i beløb -xxxx.xx (må ikke være negativt)

Der må ikke forekomme negative beløb i en leverence.
Negative beløb registreres med 'k' i feltet 'DebetKreditMarkering'

Hele

leverancen

Afvist

Bilaget rettes og filen fremsendes igen

VP201

Ugyldig artskonto xxxx - fejlkonto xxxx anvendt

Artskontoen findes ikke.
Filen bliver betinget opdateret i SKS, hvor posteringen bliver konteret på fejlkonto xxxx

 

Betinget

ØSC skal sørge for ompostering fra fejlkonto til en gyldig artskonto. Se vejledning

VP202

Ugyldig artskonto xxxx - fejlkonto xxxx anvendt

Artskontoen er spærret.
Filen bliver betinget opdateret i SKS, hvor posteringen bliver konteret på fejlkonto xxxx

 

Betinget

ØSC skal sørge for ompostering fra fejlkonto til en gyldig artskonto. Se vejledningen.

VP301

Debetsummen stemmer ikke med kreditsummen

Debet- og kreditsum stemmer ikke pr. bilagsnr.

Hele

leverancen

Afvist

Tag kontakt til koordineringsgruppen

VP302

Debetsummen stemmer ikke med kreditsummen pr. posteringstype xx

Debet- og kreditsum stemmer ikke pr. posteringstype

Hele

leverancen

Afvist

Tag kontakt til koordineringsgruppen

VP303

Forskellige regnskabsperioder i samme bilag

Alle posteringer i et bilag skal have en bogf.dato tilhørende samme regnskabsperiode

Hele bilaget

Afvist

Bilaget rettes og filen fremsendes igen

VP304

Løbenummer xxxxxxxxxxxxx forekommer flere gange i leverancen

Løbenr. er brugt flere gange indenfor bilagsnr. i leverencen

Hele

leverancen

Afvist

Hvis posterne allerede ER overført til SKS, skal der ikke gøres noget. Hvis posterne ikke er overført, kontaktes Økonomistyrelsens Support.

VP306

Løbenummer har været benyttet tidligere indenfor bogføringskredsen

Løbenr. er brugt flere gange indenfor bogf.kreds

Hele bilaget

Afvist

Hvis posterne allerede ER overført til SKS, skal der ikke gøres noget. Hvis posterne ikke er overført, kontaktes Økonomistyrelsens Support.

VP307

Der er tidligere accepteret en 0-posteringsfil for periode xxxxxx

Der skal og må kun afleveres én 0-posteringsfil pr. bogføringskreds pr. regnskabsperiode.
Hvis der sendes mere end én afvises disse.

Hele bilaget

Afvist

Der skal ikke ske yderligere