Bevillingslove og statsregnskaber


Bevillingslovpublikationerne findes på fire forskellige former:

  1. Som en trykt bog. Kan købes hos Rosendahls-Schultz Distribution, Herstedvang 10, 2620 Albertslund, tlf. 4322 7300, fax 4363 1969, email: distribution@rosendahls-schultzgrafisk.dk.

  2. Som PDF-filer (se nedenstående oversigt). Dette svarer til de trykte publikationer. For at kunne læse/printe PDF-filer skal man have installeret Adobe Reader. Den er gratis, og kan hentes her.

  3. Som en elektronisk bog til installation på en PC (enkeltstående eller i netværk). De elektroniske bøger, samt det nødvendige læseprogram, kan downloades gratis. Der kan endvidere downloades filer med beløb og kontotekster for de enkelte publikationer.

  4. I en Internet-version til online søgning og opslag (se nedenstående oversigt).

Både Internet-versionen og de elektroniske bøger indeholder avancerede søge-faciliteter. Endvidere indeholder Internet-versionen en omfattende betjeningsvejledning samt en introduktion til det statslige bevillingssystem.

Som supplement til bevillingslovene kan der endvidere foretages opslag i aktstykker fremsendt til Folketingets Finansudvalg (fra og med folketingsåret 1996/1997).

Endvidere er der fra og med finansår 2003 adgang til bevillingslovdata (Forslag til finanslov, Ændringsforslag til Forslag til finanslov, Finanslov samt Forslag til Tillægsbevilling) via Finansministeriets Finanslovsdatabase og til detaljerede regnskabstal via Finansministeriets Regnskabsdatabase, som begge er dynamiske online databaser, hvorfra der kan udtrækkes oplysninger ud fra en række forskellige dimensioner (bevillingskontoplanen, rammesystemet, bevillingstyper samt budgettyper).FinansårOnline søgning og opslagPDF-filer
2014 Forslag til Finanslov for 2014 Tekst og Anmærkninger, §§ 1-14
Tekst og Anmærkninger, §§ 15-17
Tekst og Anmærkninger, §§ 19-21
Tekst og Anmærkninger, §§ 22-45
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2014 Ordinære ÆF
Konjunkturbestemte ÆF
Finanslov for 2014 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 28, § 29, §§ 35-45 Oversigtstabeller §§ 1-45
2013 Forslag til Finanslov for 2013 Tekst og Anmærkninger, §§ 1-14
Tekst og Anmærkninger, §§ 15-17
Tekst og Anmærkninger, §§ 19-21
Tekst og Anmærkninger, §§ 22-45
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2013 19. november 2012
12. december 2012
Finanslov for 2013 Tekst og Anmærkninger, §§ 1-14
Tekst og Anmærkninger, §§ 15-17
Tekst og Anmærkninger, §§ 19-21
Tekst og Anmærkninger, §§ 22-45
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2013 Tekst og Anmærkninger
Statsregnskab for 2013 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
2012 Forslag til Finanslov for 2012 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 35-42)
Anmærkninger, §§ 1-16
Anmærkninger, §§ 17-20
Anmærkninger, §§ 21-29

FFL Tekst tilrettet jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011
(ændringsforslag af 10. november 2011 indarbejdet)

Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2012 10. november 2011
30. november 2011
19. december 2011
Finanslov for 2012 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 28, § 29, §§ 35-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2012 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 2012 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
2011 Forslag til Finanslov for 2011 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 35-42)
Anmærkninger, §§ 1-16
Anmærkninger, §§ 17-20
Anmærkninger, §§ 21-29
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2011 17. november 2010
10. december 2010
Finanslov for 2011 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 28, § 29, §§ 35-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2011 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 2011 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
2010 Forslag til Finanslov for 2010 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 35-42)
Anmærkninger, §§ 1-16
Anmærkninger, §§ 17-20
Anmærkninger, §§ 21-29
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2010 23. november 2009
4. december 2009
Finanslov for 2010 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 28, § 29, §§ 35-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2010 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 2010 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
2009 Forslag til Finanslov for 2009 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 35-42)
Anmærkninger, §§ 1-16
Anmærkninger, §§ 17-20
Anmærkninger, §§ 21-29
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2009 18. november 2008
24. november 2008
8. december 2008
Finanslov for 2009 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 28, § 29, §§ 35-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2009 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 2009 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
2008 Forslag til Finanslov for 2008 (som fremsat i august 2007) Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 34-42)
Anmærkninger, §§ 1-18
Anmærkninger, §§ 19-28
Forslag til Finanslov for 2008 (som fremsat i februar 2008) Hovedbind
Anmærkninger, §§ 1-16
Anmærkninger, §§ 17-20
Anmærkninger, §§ 21-42
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2008 13. marts 2008
Finanslov for 2008 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 28, § 29, §§ 35-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2008 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 2008 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
2007 Forslag til Finanslov for 2007 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 34-42)
Anmærkninger, §§ 1-18
Anmærkninger, §§ 19-28
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2007 13. november 2006
23. november 2006
Finanslov for 2007 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 27, § 28, §§ 34-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2007
(inkl. ændringsforslag til Tillægsbevilling)
Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 2007 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
2006 Forslag til Finanslov for 2006 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 34-42)
Anmærkninger, §§ 1-18
Anmærkninger, §§ 19-28
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2006 14. november 2005
24. november 2005
7. december 2005
Finanslov for 2006 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 27, § 28, §§ 34-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2006 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 2006 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
2005 Forslag til Finanslov for 2005 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 34-42)
Anmærkninger, §§ 1-18
Anmærkninger, §§ 19-28
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2005 Oktober 2004
15. november 2004
25. november 2004
3. december 2004
6. december 2004
Finanslov for 2005 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 27, § 28, §§ 34-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2005 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 2005 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
2004 Forslag til Finanslov for 2004 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 34-42)
Anmærkninger, §§ 1-19
Anmærkninger, §§ 20-28
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2004 12. november 2003
26. november 2003
Finanslov for 2004 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 28, §§ 34-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2004 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 2004 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
2003 Forslag til Finanslov for 2003 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 34-42)
Anmærkninger, §§ 1-19
Anmærkninger, §§ 20-28
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2003 7. november 2002
22. november 2002
Finanslov for 2003 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 28, §§ 34-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2003 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 2003 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
2002 Forslag til Finanslov for 2002 (som fremsat i august 2001) Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 34-42)
Anmærkninger, §§ 1-19
Anmærkninger, §§ 20-28
Forslag til Finanslov for 2002 (som fremsat i januar 2002) Hovedbind
Anmærkninger, §§ 1-16
Anmærkninger, §§ 17-20
Anmærkninger, §§ 21-42
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2002 Februar 2002
8. marts 2002
Finanslov for 2002 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 28, §§ 34-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2002 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 2002 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
2001 Forslag til Finanslov for 2001 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 34-42)
Anmærkninger, §§ 1-19
Anmærkninger, §§ 20-28
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2001 16. november 2000
30. november 2000
1. december 2000
11. december 2000
Finanslov for 2001 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 26, § 28, §§ 34-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2001 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 2001 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
2000 Forslag til Finanslov for 2000 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 34-42)
Anmærkninger, §§ 1-19
Anmærkninger, §§ 20-28
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 2000 Oktober 1999
December 1999 (1)
December 1999 (2)
December 1999 (3)
December 1999 (4)
December 1999 (5)
Finanslov for 2000 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 26, § 28, §§ 34-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2000 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 2000 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
1999 Forslag til Finanslov for 1999 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 34-42)
Anmærkninger, §§ 1-19
Anmærkninger, §§ 20-28
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 1999 Oktober 1998
December 1998 (1)
December 1998 (2)
December 1998 (3)
Finanslov for 1999 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 26, § 28, §§ 34-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 1999 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 1999 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
1998 Forslag til Finanslov for 1998 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 34-42)
Anmærkninger, §§ 1-19
Anmærkninger, §§ 20-28
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 1998  
Finanslov for 1998 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 26, § 28, §§ 34-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 1998 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 1998 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
1997 Forslag til Finanslov for 1997 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 34-42)
Anmærkninger, §§ 1-19
Anmærkninger, §§ 20-28
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 1997 December 1996
Finanslov for 1997 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 26, § 28, §§ 34-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 1997 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 1997 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning
1996 Forslag til Finanslov for 1996 Hovedbind (Tekst, Anmærkninger til §§ 34-42)
Anmærkninger, §§ 1-19
Anmærkninger, §§ 20-28
Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for 1996  
Finanslov for 1996 Tekst og Anmærkninger til §§ 1-3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 26, § 28, §§ 34-45
Oversigtstabeller
Forslag til lov om Tillægsbevilling for 1996 Tekst
Anmærkninger
Statsregnskab for 1996 Hovedbind
Budget- og regnskabsspecifikation
Bevillingsafregning

[Forside]