Aktstykker for folketingsår 2013-14

Klik på aktstykkenummeret for at se aktstykkets tekst.

Nr. Hæf-
te
Ministerium Sag Dato for Status
frem-
 sendelse 
 afgørelse 
00500§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om at drift og vedligeholdelse af søfortet Trekroner overflyttes fra Kulturstyrelsen til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

(Se også Folketingets hjemmeside)

2013-10-012013-10-10Tiltrådt
00700§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles indgåelse af lejekontrakt med KPC Herning A/S

(Se også Folketingets hjemmeside)

2013-10-082013-10-24Tiltrådt
02000§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om udlodningsmidler til humanitære, velgørende og almennyttige formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2013-11-182013-12-19Tiltrådt
02400§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om livsvarige ydelser til to kunstnere

(Se også Folketingets hjemmeside)

2013-11-202013-11-28Tiltrådt
04200§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om tilbageførsel af ikke-forbrugte midler til DR

(Se også Folketingets hjemmeside)

2013-12-042013-12-12Tiltrådt
04700§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om projekt Genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slotshave

(Se også Folketingets hjemmeside)

2013-12-042013-12-12Tiltrådt
06700§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om bevilling af 13,5 mio. kr. til oplysning ifm. den forestående folkeafstemning om den fælles patentdomstol

(Se også Folketingets hjemmeside)

2014-01-222014-02-06Tiltrådt
06800§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om tilskud på 2,7 mio. kr. til teaterinstitutionerne C:ntact, Glad Teater og Opgang 2

(Se også Folketingets hjemmeside)

2014-01-272014-02-06Tiltrådt
09200§ 21 Kulturministeriet Orienterende aktstykke om totaludgiften for istandsættelse af Audienshuset og Audiensgangen på Frederiksborg Slot

(Se også Folketingets hjemmeside)

2014-05-052014-05-28Tiltrådt
10400§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om anvendelse af udlodningsmidler

(Se også Folketingets hjemmeside)

2014-05-272014-06-04Tiltrådt
11600§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen

(Se også Folketingets hjemmeside)

2014-05-272014-06-04Tiltrådt
11800§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om udlodningsmidler til kulturelle formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2014-05-282014-06-19Tiltrådt
13100§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om indgået medieaftale for 2015-2018

(Se også Folketingets hjemmeside)

2014-08-202014-08-28Tiltrådt