Aktstykker for folketingsår 2011-12

Klik på aktstykkenummeret for at se aktstykkets tekst.

Nr. Hæf-
te
Ministerium Sag Dato for Status
frem-
 sendelse 
 afgørelse 
00700§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om tipsmidler til humanitære og almennyttige formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2011-11-112011-11-24Tiltrådt
02300§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om hævelse af Det Kongelige Teatres bevilling i 2011

(Se også Folketingets hjemmeside)

2011-11-302011-12-08Tiltrådt
05200§ 21 Kulturministeriet Tidligere fortroligt aktstykke om indgåelse af 20-årig uopsigelig huslejekontrakt med Jeudan på Holmen

(Se også Folketingets hjemmeside)

2012-02-202010-06-24Tiltrådt
05300§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om vederlagsfrit overdragelse af Korsør Fæstningstårn til Slagelse Kommune

(Se også Folketingets hjemmeside)

2012-02-212012-03-01Tiltrådt
07600§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om tilslutning til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme gennemfører indvendige restaureringsarbejde i Audienshuset på Frederiksborg Slot

(Se også Folketingets hjemmeside)

2012-05-032012-05-10Tiltrådt
09200§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om istandsættelse af Det Gule Palæ

(Se også Folketingets hjemmeside)

2012-05-302012-06-07Tiltrådt
10500§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om tilslutning til anvendelse af ministeriets andel af tips- og lottomidler til kulturelle formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2012-05-302012-06-21Tiltrådt
10600§ 21 Kulturministeriet Aktstykke om tips- og lottomidler til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2012-05-302012-06-07Tiltrådt