Aktstykker for folketingsår 2010-11

Klik på aktstykkenummeret for at se aktstykkets tekst.

Nr. Hæf-
te
Ministerium Sag Dato for Status
frem-
 sendelse 
 afgørelse 
02600§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2010-11-172010-12-02Tiltrådt
08200§ 21 Kulturministeriet Partnerskabsaftale med Realdania om etablering af parkeringskælder, pladsanlæg mv. på Kvæsthusgrunden

(Se også Folketingets hjemmeside)

2011-02-142011-02-24Tiltrådt
12000§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til, at Styrelsen for Bibliotek og Medier genforhandler forlængelse af forpligtende treårigt europæisk samarbejde

(Se også Folketingets hjemmeside)

2011-05-092011-05-19Tiltrådt
12100§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler til kulturelle formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2011-05-102011-06-01Tiltrådt
14400§ 21 Kulturministeriet Syv ledige livsvarige ydelser til kunstnere

(Se også Folketingets hjemmeside)

2011-05-102011-06-01Tiltrådt
16000§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til fastsættelse af licens for 2012

(Se også Folketingets hjemmeside)

2011-06-152011-06-23Tiltrådt