Aktstykker for folketingsår 2009-10

Klik på aktstykkenummeret for at se aktstykkets tekst.

Nr. Hæf-
te
Ministerium Sag Dato for Status
frem-
 sendelse 
 afgørelse 
02700§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 at indarbejde de bevillingsmæssige konsekvenser af tillægsaftalen af 9. juni til Medieaftale 2007-2010

(Se også Folketingets hjemmeside)

2009-11-102009-11-19Tiltrådt
03800§ 21 Kulturministeriet Kompensation for provenutab rettighedshaverne har lidt i 2008 som følge af nedsat vederlag på blanke dvd-er

(Se også Folketingets hjemmeside)

2009-11-182009-11-26Tiltrådt
03900§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til 2 kunstnere

(Se også Folketingets hjemmeside)

2009-11-172009-12-03Tiltrådt
05100§ 21 Kulturministeriet Det Kongelige Teater og Kapel, forhøjelse af bevilling til dækning af uforudsete meromkostninger

(Se også Folketingets hjemmeside)

2009-11-252009-12-03Tiltrådt
08600§ 21 Kulturministeriet Forhøjelse af bevillingen til Dansk Danseteater og til honorarstøtte til rytmiske spillesteder i 2010

(Se også Folketingets hjemmeside)

2010-01-142010-01-28Tiltrådt
10100§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til, at DR´s finansiering af etablering af sendenet kan ske ved statslige genudlån

(Se også Folketingets hjemmeside)

2010-06-152010-02-25Tiltrådt
12400§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til syv ledige livsvarige ydelser til kunstnere

(Se også Folketingets hjemmeside)

2010-04-262010-06-24Tiltrådt
12700§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, kulturelle formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2010-05-042010-05-12Tiltrådt
13400§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, humanitære, velgørende og andre almennyttige formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2010-05-19 Bortfaldet
16900§ 21 Kulturministeriet Livsvarig ydelse til kunstner

(Se også Folketingets hjemmeside)

2010-07-212010-08-12Tiltrådt
17400§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til fastsættelse af licens

(Se også Folketingets hjemmeside)

2010-08-242010-09-01Tiltrådt