Aktstykker for folketingsår 2008-09

Klik på aktstykkenummeret for at se aktstykkets tekst.

Nr. Hæf-
te
Ministerium Sag Dato for Status
frem-
 sendelse 
 afgørelse 
00701§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, indkøb af kunstværker til Louisiana

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-09-302008-11-06Tiltrådt
00801§ 21 Kulturministeriet Danske Handicaporganisationer, tilskud til transformation af talegenkendelsesprogram

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-09-302008-11-13Tiltrådt
00901§ 21 Kulturministeriet Fonden de Københavnske Filmfestivaler, forhøjelse af tilskud

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-09-302008-10-09Tiltrådt
03007§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, tilskud til henholdsvis Danmarks Biblioteksskoles og Styrelsen for Bibliotek og Mediers projekter

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-11-112008-11-27Tiltrådt
03307§ 21 Kulturministeriet Kompensation til rettighedshavere for provenutab på blanke dvd'er

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-11-172008-12-11Tiltrådt
07511§ 21 Kulturministeriet Kompensation til rettighedshavere for provenutab på blanke dvd'er i 2007

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-12-192009-02-05Tiltrådt
13424§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, kulturelle formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2009-04-272009-05-28Tiltrådt
16429§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til udmøntning af den afsatte kulturbevaringspulje på i alt 150 mio. kr. i perioden 2009-2012

(Se også Folketingets hjemmeside)

2009-06-092009-06-18Tiltrådt
16628§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2009-06-092009-06-18Tiltrådt
17130§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til, at der ydes et tilskud til renovering af to bygninger i Høje Sandbjerglejren, som ejes af Akademisk Skytteforening

(Se også Folketingets hjemmeside)

2009-06-162009-06-25Tiltrådt
18232§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til 10 kunstnere

(Se også Folketingets hjemmeside)

2009-06-232009-09-03Tiltrådt