Aktstykker for folketingsår 2007-08

Klik på aktstykkenummeret for at se aktstykkets tekst.

Nr. Hæf-
te
Ministerium Sag Dato for Status
frem-
 sendelse 
 afgørelse 
00301§ 21 Kulturministeriet Radiohuset, ombygning med henblik på indretning til brug for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-05-082007-05-16Tiltrådt
00901§ 21 Kulturministeriet Informationsindsats om digitalt tv og analgt stop i 2009

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-10-022007-10-11Tiltrådt
01001§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, tilskud til egnsteatre 2008

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-10-02 Bortfaldet
05704§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til overdragelse af Stenbrudsgården til Sparekassen Bornholms Fond

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-11-272007-12-06Tiltrådt
09207§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til indgåelse af ny aftale med Danske Dagblades Forening om Dagspressens Finansieringsinstituts opløsning m.m.

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-01-152008-02-21Tiltrådt
10610§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til kunstnere

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-02-082008-03-12Tiltrådt
12315§ 21 Kulturministeriet Anvendelse af tips- og lottomidler til kulturelle formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-03-272008-04-30Tiltrådt
13017§ 21 Kulturministeriet Center for kultur- og oplevelsesøkonomi, tilskud til drift

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-04-222008-05-29Tiltrådt
14722§ 21 Kulturministeriet Kulturarvstyrelsen, tilbageførsel af opgaver og aktiver vedrørende fortidsminder fra Nationalmuseet

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-05-202008-06-18Tiltrådt
14822§ 21 Kulturministeriet Styrelsen for Bibliotek og Medier, forlængelse af europæisk samarbejde, Knowledge Exchange Office, for en treårig periode

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-05-202008-06-04Tiltrådt
15022§ 21 Kulturministeriet Overførsel af licensprovenu til dækning af udgifter til revisorundersøgelse af fordyrelsen af DR's byggeri i Ørestaden

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-05-272008-06-04Tiltrådt
17024§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til at yde tilskud til Statens Museum for Kunsts udstillingsvirksomhed

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-06-042008-06-12Tiltrådt
17124§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-06-042008-06-12Tiltrådt
17424§ 21 Kulturministeriet Finansiering af DR Byens nødstrømsanlæg ved genudlån af statslån

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-06-102008-06-18Tiltrådt
19427§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til kunstnere

(Se også Folketingets hjemmeside)

2008-06-242008-08-21Tiltrådt