Aktstykker for folketingsår 2006-07

Klik på aktstykkenummeret for at se aktstykkets tekst.

Nr. Hæf-
te
Ministerium Sag Dato for Status
frem-
 sendelse 
 afgørelse 
03308§ 21 Kulturministeriet Orientering om ændrede maksimumgrænser for statens forsikringsmæssige risiko i henhold til museumslovens § 32

(Se også Folketingets hjemmeside)

2006-11-20 Til efterretning
03408§ 21 Kulturministeriet Overførsel af bevilling til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til brug for vanskeligt stillede børns adgang til idrætslivet

(Se også Folketingets hjemmeside)

2006-11-202006-12-07Tiltrådt
06509§ 21 Kulturministeriet Fastsættelse af radio- og tv-licens frem til år 2010

(Se også Folketingets hjemmeside)

2006-11-282006-12-07Tiltrådt
07612§ 21 Kulturministeriet Dansens Hus, driftstilskud afholdt af tips- og lottomidler

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-01-162007-01-25Tiltrådt
08216§ 21 Kulturministeriet Ombygning af Radiohuset med henblik på indretning til brug for Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

(Se også Folketingets hjemmeside)

2006-05-222006-06-01Tiltrådt
08717§ 21 Kulturministeriet Optagelse af en ny tekstanmærkning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2007 om afholdelse af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende museet Arken

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-03-132007-03-22Tiltrådt
09318§ 21 Kulturministeriet Etablering og drift af en scenekunstportal

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-03-192007-03-29Tiltrådt
10019§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, kulturelle formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-03-272007-04-25Tiltrådt
11322§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til at gennemføre en udredning om den fremtidige mediestøtte

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-04-242007-05-03Tiltrådt
14526§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til, at Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2008 kan modtage og anvende en donation på 5,0 mio. kr. fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond

(Se også Folketingets hjemmeside)

2005-05-222007-05-31Tiltrådt
14626§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til, at Nationalmuseet foretager ombygning af bygninger i Brede

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-05-222007-06-21Tiltrådt
14927§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til indgåelse af kulturaftaler vedrørende bevilllingsomflytninger

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-06-042007-06-21Tiltrådt
15727§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til at overtage ejendom som privatperson ønsker at donere til staten

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-06-112007-06-21Tiltrådt
16127§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til anvendelse af midler som tilskud til den internationale desigprisuddeling INDEX 2007

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-06-122007-06-21Tiltrådt
16227§ 21 Kulturministeriet Overførsel af overskydende licensprovenu til afholdelse af revisorundersøgelse om fordyrelsen af DR-Byen

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-06-122007-06-21Tiltrådt
17929§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til tildeling af 10 ledige livsvarige ydelser til kunstnere

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-07-022007-08-16Tiltrådt
18129§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til tilskud til to ph.d.-stipendier på Kunstakadamiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-07-092007-08-16Tiltrådt
18229§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til fremtidig finansiering af DR Byen ved statslige genudlån

(Se også Folketingets hjemmeside)

2007-07-092007-09-04Tiltrådt