Aktstykker for folketingsår 2005-06

Klik på aktstykkenummeret for at se aktstykkets tekst.

Nr. Hæf-
te
Ministerium Sag Dato for Status
frem-
 sendelse 
 afgørelse 
00101§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til kunstnere

(Se også Folketingets hjemmeside)

2005-09-272005-10-12Tiltrådt
00801§ 21 Kulturministeriet Forhøjelse af bevillingen til indretning af Det Kongelige Teaters Balletskole

(Se også Folketingets hjemmeside)

2005-10-042005-10-12Tiltrådt
02103§ 21 Kulturministeriet Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen, forøgelse af bevillingen

(Se også Folketingets hjemmeside)

2005-10-252005-11-03Tiltrådt
04106§ 21 Kulturministeriet Forhøjelse af statsgaranti til DR i forbindelse med DR-byggeriet i Ørestaden

(Se også Folketingets hjemmeside)

2005-11-162005-12-08Tiltrådt
05208§ 21 Kulturministeriet Videreførelse af projekter vedrørende "Historiens dag"

(Se også Folketingets hjemmeside)

2005-11-222005-12-08Tiltrådt
08009§ 21 Kulturministeriet Salg af ejendommen og virksomheden "Det Danske Filmstudie" i Kgs. Lyngby

(Se også Folketingets hjemmeside)

2005-02-282005-03-10Tiltrådt
08910§ 21 Kulturministeriet Nationalmuseet, overtagelse og videreførelse af Musikhistorisk Museum og carl Claudius samling

(Se også Folketingets hjemmeside)

2006-01-062006-01-19Tiltrådt
09411§ 21 Kulturministeriet Livsvarige kunstnerydelser

(Se også Folketingets hjemmeside)

2006-01-172006-01-26Tiltrådt
10814§ 21 Kulturministeriet Tilskud til afvikling af 8th World Symposium on Choral Music i København i 2008

(Se også Folketingets hjemmeside)

2006-02-142006-02-23Tiltrådt
11517§ 21 Kulturministeriet Nationalmuseet - Nyindretning af den permanente udstilling om Danmarks Oldtid

(Se også Folketingets hjemmeside)

2006-03-142006-03-22Tiltrådt
12820§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, kulturelle formål

(Se også Folketingets hjemmeside)

2006-04-042006-04-27Tiltrådt
13222§ 21 Kulturministeriet Livsvarige kunstnerydelser

(Se også Folketingets hjemmeside)

2006-04-242006-05-04Tiltrådt
14324§ 21 Kulturministeriet Tilslutning til overflytning af bevilling fra Statens Arkiver til Slots- og ejendomsstyrelsen med henblik på brandsikring af Rigsdagsgården

(Se også Folketingets hjemmeside)

2006-05-102006-06-29Tiltrådt
16725§ 21 Kulturministeriet Statens Museum for Kunst - ombygning med henblik på etablering af et formidlings- og videncenter

(Se også Folketingets hjemmeside)

2006-05-222006-06-01Tiltrådt
20029§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til kunstnere

(Se også Folketingets hjemmeside)

2006-08-11 Fremsendt