Aktstykker for folketingsår 2001-02

Klik på aktstykkenummeret for at se aktstykkets tekst.

Nr. Hæf-
te
Ministerium Sag Dato for Status
frem-
 sendelse 
 afgørelse 
00101§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til kunstnere  2001-10-012001-10-10Tiltrådt
01801§ 21 Kulturministeriet Istandsættelse af Hirschsprungbygningen  2001-10-022001-10-10Tiltrådt
03603§ 21 Kulturministeriet Designskolen Kolding, erhvervelse af bygning samt mageskifte af areal  2001-10-232001-11-07Tiltrådt
03703§ 21 Kulturministeriet Nedsættelse af networking-afgiften  2001-10-232001-11-12Tiltrådt
08907§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, tilskud til en videnskabelig Carl Nielsen-udgave samt oversættelse af Søren Kierkegaards Værker  2002-01-072002-01-16Tiltrådt
09107§ 21 Kulturministeriet Den Europæiske Union, oplysning om unionen samt optagelse af tekstanmærkning om nedsættelse af Nævnet vedrørende EU-oplysning for en ny 3-årig periode  2002-01-082002-01-16Tiltrådt
09709§ 21 Kulturministeriet Hotellers licensbetaling, fastsættelse af regler for beregning  2002-01-222002-01-30Tiltrådt
11015§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, kulturelle formål  2002-04-022002-04-24Tiltrådt
14119§ 21 Kulturministeriet Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom, modtagelse af gave fra Carlsbergfondet  2002-04-252002-05-08Tiltrådt
16222§ 21 Kulturministeriet Oprettelse af en stilling som direktør for en ny statsinstitution på kunstområdet  2002-05-21 Bortfaldet
17922§ 21 Kulturministeriet Dansk Jødisk Museum, istandsættelse af Galejhuset på Det Kongelige Bibliotek til brug for etablering af museet  2002-05-212002-05-31Tiltrådt
20625§ 21 Kulturministeriet Fastsættelse af radio- og tv-licens for perioden 2003-2006 m.v.  2002-07-102002-08-14Tiltrådt
20925§ 21 Kulturministeriet Station Next, forhøjelse af tilskud (tips- og lottomidlerne)  2002-07-162002-08-14Tiltrådt
21426§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til kunstnere  2002-08-192002-09-04Tiltrådt