Aktstykker for folketingsår 1997-98

Klik på aktstykkenummeret for at se aktstykkets tekst.

Nr. Hæf-
te
Ministerium Sag Dato for Status
frem-
 sendelse 
 afgørelse 
00201§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til Krass Clement, Troels Wörsel, Gunner Møller Pedersen, Johs. Exner, Kirsten Klein og Astrid Saalbach  1997-10-101997-10-22Tiltrådt
00401§ 21 Kulturministeriet Statens Arkiver, statslige myndigheders aflevering af arkivalier  1997-10-101997-10-22Tiltrådt
02901§ 21 Kulturministeriet Det Danske Kulturinstitut, overførsel af forvaltningsopgaver fra Kulturministeriets departement  1997-10-141997-10-22Tiltrådt
04703§ 21 Kulturministeriet Statens Musikråd, overførsel af formue fra Den Kulturelle Fond  1997-10-281997-11-05Tiltrådt
06005§ 21 Kulturministeriet Danmarks Radio, livsvarig understøttelse til ikke-pensionssikret personale  1997-11-111997-11-19Tiltrådt
07507§ 21 Kulturministeriet Det Kongelige Bibliotek, tilbageførsel af bevilling vedrørende driftsopgaver i forbindelse med byggeprojekt ved havnefronten  1997-11-191997-12-03Tiltrådt
12609§ 21 Kulturministeriet Tidl. Århus Toldkammer, Nordhavnsgade 1 og 3, overdragelse af bygning til Arkitektskolen samt leje af grund og istandsættelse  1998-01-061998-01-14Tiltrådt
12809§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, fordeling til alment kulturelle formål  1998-01-061998-01-14Tiltrådt
13511§ 21 Kulturministeriet Køb af grund og forprojektering af byggeri i Ørestaden til brug for Rigsarkivet og Landsarkivet  1998-01-201998-01-28Tiltrådt
15615§ 21 Kulturministeriet Overdragelse af grundareal i Hørsholm fra Miljø- og Energiministeriet til brug for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum  1998-03-301998-04-05Tiltrådt
15715§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til kunstnere  1998-03-301998-04-15Tiltrådt
16016§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, fordeling til idrættens fremme, hestesporten og brevduesporten  1998-04-021998-04-22Tiltrådt
16216§ 21 Kulturministeriet Statens Museum for Kunst, videreførsel af akkumuleret overskud  1998-04-031998-04-22Tiltrådt
16716§ 21 Kulturministeriet Orientering om, at Kulturministeriet er blevet indklaget for Voldgiftsretten i forb. med byggeriet af Center for Kunstneriske Uddannelsesinstitutioner på Holmen  1998-04-14 Til efterretning
17317§ 21 Kulturministeriet Statens Teaterskole, salg af den af skolen benyttede ejendom, matr.nr. 14 dø Frederiksberg  1998-04-211998-04-29Tiltrådt
17917§ 21 Kulturministeriet Statsbiblioteket, overflytning af Folkebibliotekernes Depotbiblioteks og Folkebibliotekernes Indvandrerbiblioteks funktioner  1998-04-211998-04-29Tiltrådt
18718§ 21 Kulturministeriet Gymnastik- og Eksercerhuset, Holmen, køb af ejendomme til brug for Skolen for Moderne Dans  1998-04-271998-04-29Tiltrådt
18818§ 21 Kulturministeriet Søndre Kontorbygning, Holmen, køb af ejendommen til brug for Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole  1998-04-271998-04-29Tiltrådt
18918§ 21 Kulturministeriet Salg af ejendommen St. Søndervoldstræde 4, København K, tidligere anvendt af Den Danske Filmskole  1998-04-271998-04-29Tiltrådt
19018§ 21 Kulturministeriet Det Kongelige Teater, udvendig renovering af Nye Scene og indvendig renovering af Turbinehallerne  1998-04-271998-04-29Tiltrådt
22421§ 21 Kulturministeriet Statens Museum for Kunst, merudgifter ved gennemførelse af ud- og ombygning  1998-05-291998-06-10Tiltrådt
23822§ 21 Kulturministeriet Det Kongelige Bibliotek, gennemførelse af udbygning på Christians Brygge  1998-06-091998-06-24Tiltrådt
24823§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til bildende kunstnere, forfattere, rytmiske tonekunstnere, kunsthåndværkere og arkitekter  1998-06-161998-06-24Tiltrådt
25723§ 21 Kulturministeriet Bevillingsforøgelse til efterregulering af biblioteksafgift  1998-06-161998-06-24Tiltrådt