Aktstykker for folketingsår 1996-97

Klik på aktstykkenummeret for at se aktstykkets tekst.

Nr. Hæf-
te
Ministerium Sag Dato for Status
frem-
 sendelse 
 afgørelse 
00601§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til forfatterne Inge Eriksen, Preben Major Sørensen, Bent Vinn Nielsen og maleren og grafikeren Leif Lage  1996-10-021996-10-09Tiltrådt
02802§ 21 Kulturministeriet Nationalmuseet, afhændelse af ejendommene Lindegården i Kalundborg og ladbyskibsmuseet ved Kerteminde  1996-10-141996-10-23Tiltrådt
04506§ 21 Kulturministeriet Nationalmuseet, forlængelse af lejemål vedr. "Klunkelejligheden"  1996-11-061996-11-20Tiltrådt
07107§ 21 Kulturministeriet Tøjhusmuseet, brandsikring af Christian IV's Bryghus  1996-11-191996-11-27Tiltrådt
07808§ 21 Kulturministeriet Det Danske Kulturinstitut, videreførelse af aktiviteter i Østeuropa  1996-11-211996-12-04Tiltrådt
08008§ 21 Kulturministeriet Fastsættelse af radio/tv-licens for perioden 1997-2000 samt henstand med afdrag og renter på statslån for TV 2  1996-11-221996-12-04Tiltrådt
13111§ 21 Kulturministeriet Igangsættelse af regionale kulturforsøg  1997-01-071997-01-15Tiltrådt
15415§ 21 Kulturministeriet Salg af statens aktier i TV2 Reklame A/S til TV2/Danmark  1997-02-101997-02-26Tiltrådt
15515§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, støtte til alment kulturelle formål  1997-02-111997-02-19Tiltrådt
15615§ 21 Kulturministeriet Udmøntning af Provinspuljen  1997-02-111997-02-26Tiltrådt
16917§ 21 Kulturministeriet Gladsaxe Teater, ny- og ombygning af teatret  1997-03-021997-03-12Tiltrådt
17017§ 21 Kulturministeriet Statsbibliotektet i Aarhus, hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed  1997-03-021997-03-12Tiltrådt
17918§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, fordeling til idrætsformål i 1997  1997-03-111997-04-02Tiltrådt
18018§ 21 Kulturministeriet Den Jyske Opera, Århus Sommer Opera samt til andre musikdramatiske formål, udvidelse af støtte  1997-03-111997-03-19Tiltrådt
19622§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til kunstnere  1997-04-101997-04-23Tiltrådt
21925§ 21 Kulturministeriet Den Danske Ordbog, projektændring  1997-04-301997-05-14Tiltrådt
25627§ 21 Kulturministeriet Filmens Hus, overskridelse af totaludgiften til indretningen  1997-05-201997-06-25Tiltrådt
25727§ 21 Kulturministeriet Vestjysk Musikkonservatorium, merudgifter i forbindelse med ombygning  1997-05-201997-05-28Tiltrådt