Aktstykker for folketingsår 1995-96

Klik på aktstykkenummeret for at se aktstykkets tekst.

Nr. Hæf-
te
Ministerium Sag Dato for Status
frem-
 sendelse 
 afgørelse 
02902§ 21 Kulturministeriet Kunstakademiets Arkitektskole, brandtekniske installationer  1995-10-171995-10-25Tiltrådt
03803§ 21 Kulturministeriet Livsvarige ydelser til kunstnere  1995-10-201995-11-01Tiltrådt
05705§ 21 Kulturministeriet Det Jyske Musikkonservatorium, midlertidig ændring af lejevilkår med Silkeborg Kommune  1995-11-071995-11-15Tiltrådt
06506§ 21 Kulturministeriet Filmens Hus, merudgifter til indreting af lokaler i ejendommen Gothersgade 55  1995-11-141995-11-29Tiltrådt
06907§ 21 Kulturministeriet Statens Museum for Kunst, udbygning af byggeri med Børnenes Kunstmuseum  1995-11-201995-11-29Tiltrådt
09708§ 21 Kulturministeriet Kunstakademiets Billedkunstskoler, bibeholdelse af Hempelbygningen til indretning af værksteder, malersale m.m.  1995-11-281995-12-06Tiltrådt
09808§ 21 Kulturministeriet Kulturfonden, overførsel af mindreforbrug til fondens bevilling i 1995  1995-11-281995-12-06Tiltrådt
09908§ 21 Kulturministeriet Tøjhusmuseet, DDT-renseprojekt af uniforms- og fanesamling  1995-11-281995-12-06Tiltrådt
10008§ 21 Kulturministeriet Gladsaxe Teater, overførsel af bevilling fra Provinspuljen til ombygnig af Gladsaxe Teater  1995-11-281995-12-06Tiltrådt
11308§ 21 Kulturministeriet Vikingeskibshallen, udbygningsprojekt  1995-11-281995-12-06Tiltrådt
13510§ 21 Kulturministeriet Livsvaring ydelse til forfatteren Maria Giacobbe  1995-12-081996-01-10Tiltrådt
16313§ 21 Kulturministeriet Det kongelige Bibliotek, forhøjelse af byggeomkostninger  1996-01-231996-02-07Tiltrådt
16413§ 21 Kulturministeriet Holmen, forhøjelse af byggeomkostninger i forbindelse med byggeri af center for kunstneriske uddannelser  1996-01-231996-02-07Tiltrådt
16513§ 21 Kulturministeriet Provinspuljen, tilskud til en række museer og Nyborg Voldanlæg  1996-01-231996-02-07Tiltrådt
16613§ 21 Kulturministeriet Egnsteatre, forøgelse af bevilling  1996-01-231996-01-31Tiltrådt
16713§ 21 Kulturministeriet Fordeling af midler til Museet for Moderne Kunst, Trapholt Kunstmuseum, Arbejdermuseet og Statens Museumsnævn  1996-01-231996-01-31Tiltrådt
17514§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, fordeling til idrætsformål i 1996  1996-01-301996-02-21Tiltrådt
17614§ 21 Kulturministeriet Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, overdragelse fra Miljø- og Energiministeriet til Kulturministeriet  1996-01-301996-02-07Tiltrådt
18014§ 21 Kulturministeriet Tips- og lottomidler, støtte til alment kulturelle formål  1996-01-301996-02-07Tiltrådt
20217§ 21 Kulturministeriet Zoologisk Have, ny hovedindgang  1996-03-051996-03-27Tiltrådt
20718§ 21 Kulturministeriet Vestjysk Musikkonservatorium, erhvervelse og ombygning af ejendom  1996-03-111996-03-20Tiltrådt
28226§ 21 Kulturministeriet Det Kongelige Teater, visulisering af vinderprojekt  1996-05-131996-05-22Tiltrådt
28326§ 21 Kulturministeriet Indretning af lokaler i Hempelbygningen og i Kunstakademiets Billedkunstskoler  1996-05-131996-05-22Tiltrådt
32227§ 21 Kulturministeriet Kunstnerstøtte, livsvarige ydelser til Jens birkemose, Lis Nogel, Poul Pedersen og Elias Bredsdorff  1996-05-201996-05-29Tiltrådt