Årsrapporter for finansår 2015

 

Vælg finansår:   

Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere oversigten efter ministeransvarsområdenummer/-navn eller virksomhedsnummer/-navn.

Klik på et virksomhedsnummer/-navn for at vise virksomhedens årsrapport.

Ministeransvarsområde Virksomhed
Nummer Navn Nummer Navn
05Statsministeriet 10103940Statsministeriet, Departementet
05Statsministeriet 11861563Rigsombudsmanden i Grønland
05Statsministeriet 11861628Rigsombudsmanden på Færøerne
06Udenrigsministeriet 34462674Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
06Udenrigsministeriet 34481490Institut for Menneskerettigheder
06Udenrigsministeriet 43271911Udenrigsministeriet
07Finansministeriet 10108330Finansministeriet, Departementet
07Finansministeriet 10213231Moderniseringsstyrelsen
07Finansministeriet 31786401Statens It
07Finansministeriet 33391005Statens Administration
07Finansministeriet 34051178Digitaliseringsstyrelsen
08Erhvervs- og Vækstministeriet 10092485Erhvervs- og Vækstministeriet, Dep.
08Erhvervs- og Vækstministeriet 10150817Erhvervsstyrelsen
08Erhvervs- og Vækstministeriet 10294819Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
08Erhvervs- og Vækstministeriet 10598184Finanstilsynet
08Erhvervs- og Vækstministeriet 17039415Patent- og Varemærkestyrelsen
08Erhvervs- og Vækstministeriet 27403123Sikkerhedsstyrelsen
08Erhvervs- og Vækstministeriet 29831610Søfartsstyrelsen
09Skatteministeriet 10242894Skatteankestyrelsen
09Skatteministeriet 19552101SKAT § 9
09Skatteministeriet 34730415Spillemyndigheden
09Skatteministeriet 34730466Skatteministeriet, Departementet
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 17150413Danmarks Statistik
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 29136807KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 29136815CPR-administrationen
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 29445710Statsforvaltningen
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 33962452Økonomi- og Indenrigsministeriet, Dep.
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 90196359Det Økonomiske Råd
11Justitsministeriet 11570119Civilstyrelsen
11Justitsministeriet 11883729Datatilsynet
11Justitsministeriet 17143611Politi og Anklagemyndighed
11Justitsministeriet 21659509Domstolsstyrelsen
11Justitsministeriet 22507915Justitsministeriet, Departementet
11Justitsministeriet 34050759Politiklagemyndigheden
11Justitsministeriet 35476431Tilsyn med efterretningstjenesterne
11Justitsministeriet 53383211Kriminalforsorgen
11Justitsministeriet 77940413Udlændingestyrelsen
12Forsvarsministeriet 16287180Forsvarskommandoen
12Forsvarsministeriet 25775635Forsvarsministeriet, Departementet
12Forsvarsministeriet 25865480Forsvarsministeriets Interne Revision
12Forsvarsministeriet 52990319Beredskabsstyrelsen
15Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 10074002Ankestyrelsen
15Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 10089093Social-, Børne- og Integrationsmin. Dep.
15Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 23155117SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
15Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 25966376Børnerådet
15Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 26144698Socialstyrelsen
15Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 27989063Frivilligrådet
15Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 30343948Kofoeds Skole
15Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 33257961Det Centrale Handicapråd
15Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 34734577Rådet for Socialt Udsatte
16Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 11806619Det Etiske Råd
16Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 12070918Sundhedsstyrelsen
16Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 12188668Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Departementet
16Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 33043066Patientombuddet
16Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 46837428Statens Serum Institut
17Beskæftigelsesministeriet 10172748Beskæftigelsesministeriet, Departementet
17Beskæftigelsesministeriet 16809934Arbejdsskadestyrelsen
17Beskæftigelsesministeriet 21481815Arbejdstilsynet
17Beskæftigelsesministeriet 55568510Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 16805408Uddannelses- og Forskningsministeriets, Departementet
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 18550342STUDENTERRÅDGIVNINGEN ADMINISTRATIONEN
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 18933144Designskolen i Kolding
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 18975734Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 19918440Styrelsen for Forskning og Innovation
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 20582308Det Administrative Bibliotek
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 26144744Dansk Dekommissionering
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 27120717Arkitektskolen i Århus
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 29035695Innovationsfonden
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 30603907Danmarks Akkrediteringsinstitution
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 34042012Styrelsen for Videregående Uddannelser
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 34590818Uddannelses- og Forskningsministeriets It
20Undervisningsministeriet 11869513Danmarks Evalueringsinstitut
20Undervisningsministeriet 13223459UNI-C - Styrelsen for IT og Læring
20Undervisningsministeriet 20453044Undervisningsministeriet, Departementet
20Undervisningsministeriet 26556805Dansk Center for Undervisningsmiljø
20Undervisningsministeriet 29634750Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
20Undervisningsministeriet 57507314Sorø Akademis Skole
21Kulturministeriet 10100682Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus
21Kulturministeriet 10632935Rytmisk Musikkonservatorium
21Kulturministeriet 10842255Det Kongelige Teater og Kapel
21Kulturministeriet 11887252Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
21Kulturministeriet 11887260Statens Værksteder for Kunst
21Kulturministeriet 11887317Kunstakademiets Billedkunstskoler
21Kulturministeriet 16786748Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder
21Kulturministeriet 16967793Den Danske Filmskole
21Kulturministeriet 19734951Danmarks Kunstbibliotek
21Kulturministeriet 22139118Nationalmuseet
21Kulturministeriet 26489865Kulturstyrelsen
21Kulturministeriet 28988842Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek
21Kulturministeriet 32469647Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
21Kulturministeriet 32471811Det Jyske Musikkonservatorium
21Kulturministeriet 34072191Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
21Kulturministeriet 51531817Statens Scenekunstskole
21Kulturministeriet 56858318Det Danske Filminstitut
21Kulturministeriet 59151517Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
21Kulturministeriet 59190628Dansk Sprognævn
21Kulturministeriet 60208212Rigsarkivet
21Kulturministeriet 63310417Statens Museum for Kunst
21Kulturministeriet 64174614Den Hirschsprungske Samling
21Kulturministeriet 67117514Ordrupgaard
21Kulturministeriet 67855019Kulturministeriet, Departementet
21Kulturministeriet 70946912Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
21Kulturministeriet 82269118Dansk Landbrugsmuseum
22Kirkeministeriet 59743228Kirkeministeriet, Departementet
23Miljøministeriet 12854358Miljøministeriet, Departementet
23Miljøministeriet 18210932Natur- og Miljøklagenævnet
23Miljøministeriet 25798376Miljøstyrelsen
23Miljøministeriet 29776938Danmarks Miljøportal - Digital miljøforvaltning
23Miljøministeriet 33157274Naturstyrelsen
23Miljøministeriet 36876115Kystdirektoratet
23Miljøministeriet 62965916Geodatastyrelsen
24Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 20814616NaturErhvervstyrelsen
24Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 22506919Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Departementet
24Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 62534516Fødevarestyrelsen
28Transportministeriet 12758928Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland
28Transportministeriet 18632276Banedanmark
28Transportministeriet 25775910Havarikommissionen for civil luftfart
28Transportministeriet 26145171Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne
28Transportministeriet 27186386Trafikstyrelsen
28Transportministeriet 35634398Havarikommissionen for Vejtrafik
28Transportministeriet 43265717Transportministeriet, Departementet
28Transportministeriet 60729018Vejdirektoratet
29Klima,- Energi- og Bygningsministeriet 18159104Danmarks Meteorologiske Institut
29Klima,- Energi- og Bygningsministeriet 31083869Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Dep.
29Klima,- Energi- og Bygningsministeriet 31412196Energiklagenævnet
29Klima,- Energi- og Bygningsministeriet 33750250Sekretariatet for Energitilsynet
29Klima,- Energi- og Bygningsministeriet 36441097Klimarådet
29Klima,- Energi- og Bygningsministeriet 55145016De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
29Klima,- Energi- og Bygningsministeriet 58182516Bygningsstyrelsen
29Klima,- Energi- og Bygningsministeriet 59778714Energistyrelsen