Årsrapporter for finansår 2018

 

Vælg finansår:   

Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere oversigten efter ministeransvarsområdenummer/-navn eller virksomhedsnummer/-navn.

Klik på et virksomhedsnummer/-navn for at vise virksomhedens årsrapport.

Ministeransvarsområde Virksomhed
Nummer Navn Nummer Navn
05Statsministeriet 10103940Statsministeriet, Departementet
05Statsministeriet 11861563Rigsombudsmanden i Grønland
05Statsministeriet 11861628Rigsombudsmanden på Færøerne
06Udenrigsministeriet 34462674Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
06Udenrigsministeriet 39097176Fiskeristyrelsen
06Udenrigsministeriet 43271911Udenrigsministeriet
08Erhvervsministeriet 10092485Erhvervsministeriet
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 10074002Ankestyrelsen
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 17150413Danmarks Statistik
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 23155117VIVE
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 29136815CPR-administrationen
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 38241559Økonomi- og Indenrigsministeriet
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 90196359Det Økonomiske Råd
14Udlændinge- og Integrationsministeriet 36977191Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM)
14Udlændinge- og Integrationsministeriet 36997427Styrelsen for International Rekruttering og Integration
14Udlændinge- og Integrationsministeriet 77940413Udlændingestyrelsen
15Børne- og Socialministeriet 30343948Kofoeds Skole
15Børne- og Socialministeriet 34734577Rådet for Socialt Udsatte
16Sundheds- og Ældreministeriet 11806619Det Etiske Råd
16Sundheds- og Ældreministeriet 12070918Sundhedsstyrelsen
16Sundheds- og Ældreministeriet 12188668Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Departementet
16Sundheds- og Ældreministeriet 33257872Sundhedsdatastyrelsen
16Sundheds- og Ældreministeriet 37052485Lægemiddelstyrelsen
16Sundheds- og Ældreministeriet 46837428Statens Serum Institut
17Beskæftigelsesministeriet 10172748Beskæftigelsesministeriet, Departementet
17Beskæftigelsesministeriet 15413700Det Nationale Forskningscenter f. Arb. miljø
17Beskæftigelsesministeriet 21481815Arbejdstilsynet
17Beskæftigelsesministeriet 55568510Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering
20Undervisningsministeriet 11869513Danmarks Evalueringsinstitut
20Undervisningsministeriet 13223459UNI-C - Styrelsen for IT og Læring
20Undervisningsministeriet 20453044Undervisningsministeriet, Departementet
20Undervisningsministeriet 26556805Dansk Center for Undervisningsmiljø
20Undervisningsministeriet 29634750Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
20Undervisningsministeriet 57507314Sorø Akademis Skole
21Kulturministeriet 10632935Rytmisk Musikkonservatorium
21Kulturministeriet 11887260Statens Værksteder for Kunst
21Kulturministeriet 11887317Kunstakademiets Billedkunstskoler
21Kulturministeriet 22139118Nationalmuseet
21Kulturministeriet 28988842Det Kgl. Bibliotek
21Kulturministeriet 32469647Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
21Kulturministeriet 32471811Det Jyske Musikkonservatorium
21Kulturministeriet 34072191Slots- og Kulturstyrelsen
21Kulturministeriet 56858318Det Danske Filminstitut
21Kulturministeriet 59151517Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
21Kulturministeriet 59190628Dansk Sprognævn
21Kulturministeriet 67117514Ordrupgaard
21Kulturministeriet 67855019Kulturministeriet, Departementet
21Kulturministeriet 82269118Det Grønne Museum
22Kirkeministeriet 59743228Kirkeministeriet, Departementet
24Miljø- og Fødevareministeriet 12854358Miljøministeriet, Departementet
24Miljø- og Fødevareministeriet 20814616Landbrugsstyrelsen
24Miljø- og Fødevareministeriet 25798376Miljøstyrelsen
24Miljø- og Fødevareministeriet 29776938Danmarks Miljøportal - Digital miljøforvaltning
24Miljø- og Fødevareministeriet 33157274Naturstyrelsen
24Miljø- og Fødevareministeriet 62534516Fødevarestyrelsen
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 12758928Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 18632276Banedanmark
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 25775910Havarikommissionen for civil luftfart
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 26145171Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 27186386Trafikstyrelsen
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 35634398Havarikommissionen for Vejtrafik
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 43265717Transportministeriet, Departementet
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 58182516Bygningsstyrelsen
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 60729018Vejdirektoratet
29Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 37284114Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
29Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 59778714Energistyrelsen