Årsrapporter for finansår 2018

 

Vælg finansår:   

Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere oversigten efter ministeransvarsområdenummer/-navn eller virksomhedsnummer/-navn.

Klik på et virksomhedsnummer/-navn for at vise virksomhedens årsrapport.

Ministeransvarsområde Virksomhed
Nummer Navn Nummer Navn
05Statsministeriet 10103940Statsministeriet, Departementet
05Statsministeriet 11861563Rigsombudsmanden i Grønland
05Statsministeriet 11861628Rigsombudsmanden på Færøerne
06Udenrigsministeriet 34462674Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
06Udenrigsministeriet 39097176Fiskeristyrelsen
06Udenrigsministeriet 43271911Udenrigsministeriet
07Finansministeriet 10108330Finansministeriet, Departementet
07Finansministeriet 10213231Moderniseringsstyrelsen
07Finansministeriet 11835228Kompetencesekretariatet
07Finansministeriet 31786401Statens It
07Finansministeriet 33391005Statens Administration
07Finansministeriet 34051178Digitaliseringsstyrelsen
08Erhvervsministeriet 10092485Erhvervsministeriet
08Erhvervsministeriet 10150817Erhvervsstyrelsen
08Erhvervsministeriet 10294819Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
08Erhvervsministeriet 10598184Finanstilsynet
08Erhvervsministeriet 17039415Patent- og Varemærkestyrelsen
08Erhvervsministeriet 27403123Sikkerhedsstyrelsen
08Erhvervsministeriet 29831610Søfartsstyrelsen
08Erhvervsministeriet 37795526Nævnenes Hus
09Skatteministeriet 10242894Skatteankestyrelsen
09Skatteministeriet 19552101SKAT § 9
09Skatteministeriet 34730415Spillemyndigheden
09Skatteministeriet 34730466Skatteministeriet, Departementet
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 10074002Ankestyrelsen
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 17150413Danmarks Statistik
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 23155117VIVE
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 29136815CPR-administrationen
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 38241559Økonomi- og Indenrigsministeriet
10Økonomi- og Indenrigsministeriet 90196359Det Økonomiske Råd
11Justitsministeriet 11570119Civilstyrelsen
11Justitsministeriet 11883729Datatilsynet
11Justitsministeriet 17143611Politi og Anklagemyndighed
11Justitsministeriet 21659509Domstolsstyrelsen
11Justitsministeriet 22507915Justitsministeriet, Departementet
11Justitsministeriet 34050759Politiklagemyndigheden
11Justitsministeriet 35476431Tilsyn med efterretningstjenesterne
11Justitsministeriet 53383211Kriminalforsorgen
12Forsvarsministeriet 16287180Forsvarskommandoen
12Forsvarsministeriet 25775635Forsvarsministeriet, Departementet
12Forsvarsministeriet 52990319Beredskabsstyrelsen
14Udlændinge- og Integrationsministeriet 36977191Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM)
14Udlændinge- og Integrationsministeriet 36997427Styrelsen for International Rekruttering og Integration
14Udlændinge- og Integrationsministeriet 77940413Udlændingestyrelsen
15Børne- og Socialministeriet 25966376Børnerådet
15Børne- og Socialministeriet 26144698Socialstyrelsen
15Børne- og Socialministeriet 27989063Frivilligrådet
15Børne- og Socialministeriet 29445710Statsforvaltningen
15Børne- og Socialministeriet 30343948Kofoeds Skole
15Børne- og Socialministeriet 33257961Det Centrale Handicapråd
15Børne- og Socialministeriet 33962452Børne- og Socialministeriet
15Børne- og Socialministeriet 34734577Rådet for Socialt Udsatte
16Sundheds- og Ældreministeriet 11806619Det Etiske Råd
16Sundheds- og Ældreministeriet 12070918Sundhedsstyrelsen
16Sundheds- og Ældreministeriet 12188668Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Departementet
16Sundheds- og Ældreministeriet 33257872Sundhedsdatastyrelsen
16Sundheds- og Ældreministeriet 37052485Lægemiddelstyrelsen
16Sundheds- og Ældreministeriet 37105562Styrelsen for Patientsikkerhed
16Sundheds- og Ældreministeriet 46837428Statens Serum Institut
17Beskæftigelsesministeriet 10172748Beskæftigelsesministeriet, Departementet
17Beskæftigelsesministeriet 15413700Det Nationale Forskningscenter f. Arb. miljø
17Beskæftigelsesministeriet 21481815Arbejdstilsynet
17Beskæftigelsesministeriet 55568510Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 16805408Uddannelses- og Forskningsministeriets, Departementet
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 18550342STUDENTERRÅDGIVNINGEN ADMINISTRATIONEN
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 18933144Designskolen i Kolding
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 18975734Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 19918440Styrelsen for Forskning og Uddannelse
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 26144744Dansk Dekommissionering
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 27120717Arkitektskolen i Århus
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 30603907Danmarks Akkrediteringsinstitution
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 34042012Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
19Uddannelses- og Forskningsministeriet 39440636Studievalg Danmark
20Undervisningsministeriet 11869513Danmarks Evalueringsinstitut
20Undervisningsministeriet 13223459UNI-C - Styrelsen for IT og Læring
20Undervisningsministeriet 20453044Undervisningsministeriet, Departementet
20Undervisningsministeriet 26556805Dansk Center for Undervisningsmiljø
20Undervisningsministeriet 29634750Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
20Undervisningsministeriet 57507314Sorø Akademis Skole
21Kulturministeriet 10632935Rytmisk Musikkonservatorium
21Kulturministeriet 10842255Det Kongelige Teater og Kapel
21Kulturministeriet 11887252Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
21Kulturministeriet 11887260Statens Værksteder for Kunst
21Kulturministeriet 11887317Kunstakademiets Billedkunstskoler
21Kulturministeriet 16786748Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder
21Kulturministeriet 16967793Den Danske Filmskole
21Kulturministeriet 22139118Nationalmuseet
21Kulturministeriet 28988842Det Kgl. Bibliotek
21Kulturministeriet 32469647Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
21Kulturministeriet 32471811Det Jyske Musikkonservatorium
21Kulturministeriet 34072191Slots- og Kulturstyrelsen
21Kulturministeriet 51531817Den Danske Scenekunstskole
21Kulturministeriet 56858318Det Danske Filminstitut
21Kulturministeriet 59151517Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
21Kulturministeriet 59190628Dansk Sprognævn
21Kulturministeriet 60208212Rigsarkivet
21Kulturministeriet 63310417Statens Museum for Kunst
21Kulturministeriet 64174614Den Hirschsprungske Samling
21Kulturministeriet 67117514Ordrupgaard
21Kulturministeriet 67855019Kulturministeriet, Departementet
21Kulturministeriet 82269118Det Grønne Museum
22Kirkeministeriet 59743228Kirkeministeriet, Departementet
24Miljø- og Fødevareministeriet 12854358Miljøministeriet, Departementet
24Miljø- og Fødevareministeriet 20814616Landbrugsstyrelsen
24Miljø- og Fødevareministeriet 25798376Miljøstyrelsen
24Miljø- og Fødevareministeriet 29776938Danmarks Miljøportal - Digital miljøforvaltning
24Miljø- og Fødevareministeriet 33157274Naturstyrelsen
24Miljø- og Fødevareministeriet 62534516Fødevarestyrelsen
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 12758928Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 18632276Banedanmark
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 25775910Havarikommissionen for civil luftfart
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 26145171Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 27186386Trafikstyrelsen
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 35634398Havarikommissionen for Vejtrafik
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 43265717Transportministeriet, Departementet
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 58182516Bygningsstyrelsen
28Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 60729018Vejdirektoratet
29Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 18159104Danmarks Meteorologiske Institut
29Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 31083869Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Dep.
29Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 33750250Sekretariatet for Energitilsynet
29Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 36441097Klimarådet
29Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 37284114Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
29Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 55145016De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
29Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 59778714Energistyrelsen
29Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 62965916Geodatastyrelsen